Przejdź do treści

Zamgławianie kurników

Zamgławianie kurników

Współczesne technologie chowu i hodowli drobiu znacznie odbiegają od standardów stosowanych przed laty. Obecnie wprowadza się wiele zabiegów, których wcześniej nie stosowano lub stosowano w nieznacznym procencie przypadków. Jednym z takich zabiegów jest zamgławianie.

Zamgławianie jest zabiegiem, który możemy wykorzystać w wieloraki sposób:

• w celu dezynfekcji i dezynsekcji kurników,

• obniżenia temperatury oraz kontroli wilgotności względnej powietrza w okresie letnich upałów,

• jak również inhalacji ptaków.

Dezynfekcja i dezynsekcja obiektów drobiarskich

Chów drobiu wymaga szczególnej troski o względy higieniczne, która przejawia się m.in. w regularnych zabiegach dezynfekcji obiektów inwentarskich, jak również ochrony ptaków przed chorobami i szkodnikami.

Zabieg dezynfekcji jest procesem złożonym i umownie składa się z czterech zabiegów: oczyszczania wstępnego (opróżnienie kurnika elementów ruchomych, usunięciu pomiotu wraz ze ściółką, resztek paszy oraz oczyszczenia budynku z pajęczyn, kurzu oraz innych zanieczyszczeń). Kolejnym etapem jest sprawdzenie i konserwacja sieci wodociągowej doprowadzającej wodę do poideł, a następnie tzw. „czyszczenie na mokro”, które polega na namoczeniu i ręcznym myciu powierzchni sprzętów, na których zebrał się brud, a następnie starannym zmyciu strumieniem wody pod ciśnieniem. Ostatnim etapem jest tzw. „dezynfekcja zasadnicza”, która polega na wyeliminowaniu ze środowiska kurnika wirusów, bakterii, grzybów, pleśni, glonów oraz wielu innych chorobotwórczych organizmów, stanowiących zagrożenie dla zdrowia piskląt, które mają zasiedlić budynek.

W celu aplikacji preparatów dezynfekcyjnych, insektycydów, środków grzybobójczych, itp. stosuje się zwyczajowo opryskiwacze lub – coraz częściej – zamgławiacze.

Zastosowanie zamgławiaczy ma jednak zasadniczą zaletę – w trakcie zabiegu dociera się do miejsc trudno dostępnych, które mogą być potencjalnym źródłem namnażania się chorobotwórczych mikroorganizmów. Podczas zamgławiania powstaje bowiem mgła, która unosi się przez kilka godzin w powietrzu, stopniowo rozprzestrzeniając się wewnątrz kurnika. Dodatkową korzyścią ze stosowania zamgławiania jest około 10 – 20-krotne zmniejszenie objętości użytej cieczy użytkowej oraz oszczędność czasu pracy nawet o 90% w stosunku do zabiegu opryskiwania, optymalne nanoszenie preparatu dezynfekcyjnego, ograniczenie ilości wprowadzonej wody oraz ograniczenie kontaktu osób wykonujących zabiegi ze środkami chemicznymi.